Mickey Resort
 
มีแต่คนถามว่า ดอกไม้ ต้นไม้ ผลไม้ ที่ไร่จริงหรอ ไปถ่ายที่ไหนมา
ขอตอบว่า ตัวจริง เสียงจริง เก็บกินตาหลอด ขอบอก

Go to Myweb

Copyright © 2003 Yutthana Chomnawang All Rights Reserved (update 16/10/60)